Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 of 3

Tribalgh

Planet Terror: Exclusive Hand-Painted Ghanaian Movie Poster

Planet Terror: Exclusive Hand-Painted Ghanaian Movie Poster

Planet Terror - Αυθεντική αφίσα ταινίας ζωγραφισμένη στο χέρι από την Γκάνα

Experience the vibrant and unique artistry of Αφίσες ταινιών της Γκάνας ζωγραφισμένες στο χέρι with this one-of-a-kind "Planet Terror" movie poster. Crafted by skilled artists in Ghana, this piece brings a slice of African cinematic history into your home or collection.

Details of the Poster

  • Είδος Ταινίας: Φρίκη
  • Δημιουργία: Hand-painted in Ghana for MANSO Video Club
  • Μέγεθος: Μέγεθος τέχνης 66 1/4" x 41 1/4" (168 cm x 105 cm)
  • Κατάσταση: Very good, with minor signs of wear. Some areas show paint loss and usage wear. Please see photos for more details.

Αυτός ο διαλογισμός στα Planet Terror movie poster is a true testament to the rich tradition of Ghanaian cinema art, originally created to advertise mobile cinema viewings and now a collectible artifact. Each poster is painted on recycled canvas, making it a sustainable choice for art enthusiasts and eco-conscious collectors.

This Ghanaian hand-painted movie poster for "Planet Terror" encapsulates the thrilling essence of the film through vibrant and exaggerated artistic interpretations. Known for its distinctive artistic style, this poster is likely painted on recycled flour sacks, featuring bold, eye-catching colors that attract the attention of moviegoers.

Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Σημασία

Ghanaian hand-painted movie posters are not just promotional materials but are treasured as unique pieces of art, reflecting the cultural and cinematic enthusiasm of Ghana. Originating in the 1980s with the advent of mobile cinema, these posters were created by talented local artists who portrayed cinematic themes in an exaggerated manner to captivate and intrigue the local audience. Over the years, these posters have become collectibles, known for their raw artistic appeal and the stories they tell of the community and its engagement with cinema.

Πληροφορίες Ταινίας

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ

Κυρίως χαρακτήρες: Rose McGowan, Freddy Rodríguez, Josh Brolin, Marley Shelton

Περίληψη υπόθεσης: Set in rural Texas, the film follows a group of townspeople who turn into zombies after an experimental bio-weapon is released. Cherry Darling, a go-go dancer with an amputated leg replaced by a machine gun, teams up with her ex-boyfriend El Wray to battle these creatures in a high-octane fight for survival.

The movie "Planet Terror" is a quintessential example of the grindhouse genre, combining horror, action, and comedy in a unique blend. Directed by Robert Rodriguez, it showcases his signature style of dynamic storytelling and innovative cinematography. The film is celebrated for its creative makeup effects and visually compelling scenes that contribute to its cult status among horror enthusiasts.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες