Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 of 2

Tribalgh

"When Eagles Strike" - Authentic Ghanaian Movie Poster | Hand Painted Art

"When Eagles Strike" - Authentic Ghanaian Movie Poster | Hand Painted Art

When Eagles Strike - Authentic Hand-Painted Movie Poster from Ghana

Ανακαλύψτε το αποκλειστικό When Eagles Strike movie poster, a masterful example of Ghanaian artistry and cinema culture. This unique piece is meticulously painted by the renowned Yaw Agyei, a celebrated artist in the Sly Fox Video Club community.

Λεπτομέρειες αφίσας

  • Τίτλος: When Eagles Strike
  • Είδος: Δράση / Πόλεμος
  • Καλλιτέχνης: Hand Painted in Ghana by Yaw Agyei Art
  • Μέγεθος: Μέγεθος τέχνης 63 1/2" x 38 1/2" (161 cm x 98 cm)
  • Κατάσταση: Good with minor repairs needed, some holes at corners, paint wear, and signs of aging. See photos for more details.

This poster, painted on recycled canvas from flour sacks, represents a vibrant piece of African art history, once used to promote films in local communities. Each poster is a το ένα του-ένα είδος artifact, capturing the unique vision of its artist.

Due to its exposure to elements and its role in the traveling cinema of Ghana, this poster bears marks of its history, making it even more special and collectible. Don't miss out on owning a piece of African cinematic history.

This vibrant hand-painted movie poster captures the intense action of the 2003 film "When Eagles Strike," portrayed on recycled flour sacks by Ghanaian artists. The artwork vividly depicts the drama and heroism of the film's narrative, using bold colors and dynamic compositions that highlight key scenes and characters.

Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Σημασία

Ghanaian hand-painted movie posters are a significant cultural artifact, originally created to advertise mobile cinema in various communities across Ghana. Local artists craft these posters using recycled materials, primarily flour sacks, and oil paints, allowing them flexibility in their artistic expression. This form of art not only reflects the local tradition of storytelling but also serves as a historical record of the community’s engagement with cinema. Each piece is unique, often adding imaginative elements to depict the film's essence.

Πληροφορίες Ταινίας

Title: When Eagles Strike (2003)

  • Είδος: Δράση, Πόλεμος
  • Σκηνοθεσία: Cirio H. Santiago
  • Ηθοποιοί: Stacy Keach, Christian Boeving, Davee Youngblood
  • Οικόπεδο: The film centers around a daring rescue mission by American G.I.s and Philippine marines to save a U.S. senator held captive by terrorists on a Malaysian island.

Directed by Cirio H. Santiago, "When Eagles Strike" features performances by Stacy Keach as General Thurmond and Christian Boeving in the lead role of Lieutenant Andrew Pierce. The movie blends intense action sequences with a gripping narrative, portraying a race against time in hostile territory.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τη μοναδική παράδοση των αφισών ταινιών της Γκάνας που ζωγραφίζονται στο χέρι στο Πωλείται συλλογή από αφίσες ταινιών της TribalGH από την Γκάνα.

For a detailed look at sold Ghana movie posters, visit Αρχεία αφισών ταινιών TribalGH από την Γκάνα.

Discover more about the intense action of "When Eagles Strike" with these resources:

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες